griep

Beste ouders,

Verschillende kindjes zijn ziek met een virale infectie of het griepvirus. Ze maken verschillende dagen hoge koorts (tot 40°C), geven over, hoesten erg veel of hebben diarree.

Zieke kindjes kunnen niet in de kribbe opgevangen worden. U dient hiervoor alternatieve opvang te regelen, via grootouders of thuisopvang zieke kind. Pas als de ziekte helemaal voorbij is, kan uw kindje terugkomen.

Wij vragen de medewerking van alle ouders om een vicieuze cirkel van besmetting te doorbreken.

Met vriendelijke groeten,

Ineke De Ruyver

Stuur ons jouw reactie