Babygroep

Een veilig en warm nest

babiesVoor baby’s trachten wij een vertrouwde omgeving te realiseren waar het kind zich kan “hechten” aan één of meerdere begeleidsters. Het liefdevolle speelse contact met je kindje tijdens de verzorgingssituaties vormt de basis voor een veilige stimulerende relatie met diegene(n) die hem dagelijks verzorgt(en). De verbale communicatie is erg belangrijk om een veilige relatie met je kind te kunnen opbouwen, daarom wordt er veel tegen hem gesproken. Door gebruik te maken van geluid-, voel-, kijk-, nabootsings- en bewegingsspelletjes wordt zijn zintuiglijke en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Het contact met andere baby’s wordt gestimuleerd door ze samen te laten spelen op een grote speelmat. Bij mooi weer gaan ze buiten spelen op het terras (in de schaduw).

Bij de start van de opvang vinden we het belangrijk dat een baby’tje eerst komt wennen. De eerste keer komt de mama en/of papa een uurtje mee met het kindje. Op dat moment wordt informatie uitgewisseld over het slapen, eten, spelen, de dagindeling en de medische gegevens. De tweede dag blijft het kindje één uur alleen. De derde dag blijft het kindje een halve dag. Als het kindje zich goed voelt in de opvang, kan daarna de opvang starten volgens het afgesproken opvangplan.