Peutergroep

Zelfstandigheid

peutersOnder het motto: je kind kan het zelf, leert uw kind stilaan voor zichzelf in te staan. Hij weet al wat hij wil en maakt dit ook duidelijk. Hij heeft via taal een manier gevonden om zichzelf uit te drukken en weet al iets beter om te gaan met zijn gevoelens.

Het kind ontdekt de kracht van zijn eigen ‘ik’. Hij ontdekt dat het ook anders kan dan de volwassene zegt. ‘Neen’ is zijn favoriete woordje en hij zal niet nalaten om te protesteren als het niet gaat hoe hij het gepland had. Geduldig en consequent blijven is in deze situaties ons motto. Peuters zijn vergeetachtig en dus blijft herhaling nodig.

In deze leeftijdsfase staat het aanleren van zelfredzaamheid centraal. Eenvoudige dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, schoentjes uittrekken, handjes en gezicht wassen, zelf eten, … al doende leert men!

Ook wordt veel aandacht besteedt aan het proces van zindelijk worden. Op aangeven van de ouders wordt gestart met zindelijkheid. Tussen de leeftijd van 2 en 3 jaar maakt een kind het plassen bewust mee en is het voor het eerst in staat om zijn plas op te houden. Belangrijk is dat het kindje ook al enkele woordjes of begrip heeft rond het plassen, bvb ‘potje’ of ‘pipi’. Om de kans op succes te verhogen wordt het kindje meermaals per dag en op regelmatige en herkenbare tijdstippen op de dag op het potje gezet. Lukt het niet, dan wordt daar niet op ingegaan. Lukt het wel, dan is het bij wijze van spreken feest in de badkamer (ook al zijn het maar een paar druppels) ! Als de pamper soms al droog blijft, dan laten we de kindjes in hun slipje rondlopen. Zo maken ze het proces bewuster mee. Een slipje voelt anders aan dan een superabsorberende pamper. Natuurlijk maken we ons niet boos om een ongelukje !

In het groepje worden ook enkele sociale vaardigheden eigen gemaakt: spelenderwijs leert je kind delen, de beurt afwachten en samen spelen. Klein motorische vaardigheden worden volop geoefend in allerlei knutselactiviteiten. Bouwdozen, noppers, puzzels, verven, kralen, … worden gebruikt om de creativiteit en de fantasie aan te spreken. Rollenspel vinden ze leuk: voor de popjes zorgen, in de keuken koken, met de auto’s racen alsof ze zelf piloot zijn, … In het turnen, dansen, klimmen op de speelboot, en crossen op het terras kunnen ze hun eindeloze energie kwijt.